Ajanvaraus fysioterapia Ajanvaraus ryhmäliikunta  Palvelemme: Ma - To 8 - 18.00  pe 8-16.00  Kuntosali: Joka päivä 5-22

  

 

OMT-Terapia

Ortopedinen manuaalinen terapia eli OMT on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.


OMT keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu haastatteluun, tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Tutkimisessa huomioidaan mm. asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja mm. provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät. Tutkimisen jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja valitaan sopivat terapiamuodot.


OMT-fysioterapeutti toimii moniammatillisessä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tutkimisen tukena ja terapian suunnittelussa käytetään apuna potilaasta saatavilla olevaa lääketieteellistä tietoa, kuten kuvantamistutkimuksia. Varsinaisesti kuvantamistutkimuksien teoriaa, tulkintaa ja soveltamista käytännön potilastyöhön opetetaan vain muutamia tunteja opinto-ohjelmassa.


Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua sekä tukevia tai ohjaavia teippauksia. Manuaalisiin tekniikoihin kuuluvat mm. nivelmobilisaatiot ja -manipulaatiot, myofasciaaliset tekniikat (pehmytkudoskäsittelyt, kuten trigger-pistekäsittelyt, fascia-käsittelyt, akupunktio), neuraalikudoksen mobilisointitekniikat, venytykset ja lihasenergiatekniikat. Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle. Terapeuttisella harjoittelulla kehitetään mm. lihastukea sekä asennon- ja liikkeenhallintaa.


Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi.


Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä lähinnä muilta aloilta, kuten osteopatiasta ja kiropraktiikasta sovellettuna. Omaa perustutkimusta fysioterapeutit eivät ole juuri tehneet käsillä tehtävistä hoidoista.


Katso/varaa tästä vapaita aikoja fysioterapeuteillemme.

 

 

 

 

 

Facebook Instagram