Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Ikäihmisten fysioterapia

 

Ikäihmisten fysioterapialla eli geriatrisen fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Ikääntyneiden fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät.

Fyysinen toimintakyky on liikuntakykyisyyttä, psyykkinen toimintakyky sisältää ihmisen älyllisen puolen, muistitoiminnot sekä tunne-elämän. Sosiaalinen toimintakyky on kykyä ylläpitää sosiaalisia suhteita ja toimina eri sosiaalisissa rooleissa.

Toimintakykyyn ikääntyneellä vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, elämäntavat, sairaudet, vammat, asuminen ja ympäristö.

Ikääntyneiden fysioterapian tavoitteena on parantaa ikäihmisen toimintakykyä ja omatoimisuutta niin, että se mahdollistaa itsenäisyyden ja jaksamisen arkielämässä ja luo edellytykset täysipainoiselle elämälle joko kotona tai tuetussa asumisessa esim. palvelukodissa.