NEUROLOGINEN KUNTOUTUS:

Neurologisten sairauksien (AV-häiriöt, Parkinson, MS-tauti, ALS, aivokasvaimet- ja vammat ym.) kuntoutuksessa tavoitteena on aktivoida kuntoutujaa vahvistamaan toimintakykynsä fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia edellytyksiä.  Ohjatun kuntoutuksen lisäksi kuntoutujalla on mahdollisuus käyttää monipuolisia kuntosalilaitteitamme. Näin me tuetaan kuntoutujan valmiuksia omatoimiseen harjoitteluun, edistetään kuntoutujan toimimista arjessa ja ohjataan läheisiä tukemaan kuntoutujaa kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntoutusjakson alkaessa laaditaan kuntoutujalle yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Alkuarvioinneissa selvitetään neurologisen sairauden tai vamman kuntoutujan toimintakyvylle aiheuttamat keskeisimmät haitat sekä vahvoina säilyneet ja kuntoutumista tukevat edellytykset. Yksilöidyt tavoitteet jaksolle laaditaan yhdessä kuntoutujan ja omaisten kanssa.

Kuntoutusjakson päätteeksi arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, laaditaan jatkokuntoutussuunnitelma ja tehdään yhteistyötä jatkokuntoutuksesta ja –palveluista vastaavien tahojen kanssa.

 

YKSILÖLLINEN NEUROLOGINEN KUNTOUTUS

Kohderyhmät (työikäiset ja ikääntyneet)
-         aivohalvaukseen sairastuneet
-         aivovamman jälkeinen kuntoutus
-         MS-tautia sairastavat
-         Parkinsonin tautia sairastavat
-         lihassairauksia sairastavat
-         paraplegia

Tavoitteet
-         kuntoutujan toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen
-         kuntoutujan ja omaisen kannustaminen yksilöllisen kuntoutustavoitteen

          saavuttamisessa
-         omatoimisen harjoittelun ja motivaation tukemine

-         elämänsisällön rikastuttaminen